Terepmunka Kisújbányáról

Püspökszentlászló, Kisújbánya  (Mód László)

Az OTKA-pályázat keretében eredetileg 2 dél-dunántúli településre esett a választásom, amelyek hasonló gazdasági-társadalmi változásokon mentek keresztül az 1970-es években. A falvak elnéptelenedése után a házakat városi családok vásárolták fel, ami teljesen új közösség kialakulásához vezetett. A terepmunka során végül úgy döntöttem, hogy a kutatásokat Kisújbányára szűkítem le, mivel Püspökszentlászlóra vonatkozóan jóval kevesebb levéltári forrásra bukkantam, illetve a településen nem igazán figyelhető meg olyan típusú egyesületi tevékenység, amely érdeklődésre tarthatott volna számot.

A terepmunka során háromszor vettem részt olyan ünnepi alkalmakon, amelyek valamiféleképpen Kisújbányához vagy pedig a településről elszármazott családokhoz kapcsolódnak. A Hosszúhetényhez tartozó, évszázadok óta lakatlan egykori üveghuta, Pusztabánya ad színteret minden esztendőben, Pünkösd tájékán egy sajátos közösségi összejövetelnek, ahova az újbányai németek mellett a település mai lakói is ellátogatnak rendszeresen. 2003 májusában módomban állt végigkísérni a faluban rendezett majálist, melynek megszervezése és lebonyolítása már egyértelműen az új lakosok tevékenységéhez fűződik, motivációikat, szándékaikat tükrözi. A rítusok dokumentálásán, a szimbolikus cselekvésformák és a jelképek értelmezésén túlmenően ezek az alkalmak lehetőséget nyújtottak az ismerkedésre, szorosabb, bensőségesebb kapcsolatok kialakítására is. Ilyenkor néhány őslakos családdal sikerült felkeresnem egykori lakóházaikat, ahol felidézték emlékeiket. Ezek az általam kiprovokált szituációk rendszerint kiváló lehetőséget nyújtottak a régi és az új lakosok közötti kommunikáció létrehozásához, amely nem igazán jellemzi a mai viszonyokat. 2005. augusztus közepén jómagam is részesévé válhattam a falu életének, mivel a helyi boltot üzemeltető családtól kibéreltem egy szobát, így lehetőségem nyílt a résztvevő megfigyelésre. Tudatosan esett a választásom egy nyári hétvégére, hiszen ilyenkor az átlagosnál többen keresik fel a települést.

Interjúim egy részét azokkal az őslakos családokkal készítettem, akik jórészt Hosszúhetényben élnek. Kisújbányán az új tulajdonosok közül többeket sikerült megszólaltatnom olyanokat, akik valamiféleképpen a helyi közösségi élet szervezésében vállalnak aktív szerepet.

A terepmunka megkezdése előtt kidolgozott kutatási program a faluban végbement gazdasági-társadalmi folyamatok feltárását, elemzését tűzte ki maga elé. A későbbiekben érdeklődésem egyre inkább a településen jelenleg házat, telket birtokló családok felé fordult, akik egy nagyon sajátos, bár nem egyedülálló világot próbálnak megalkotni. Ennek értelmezése során a következő megállapításokra jutottam:

1. Az 1970-es évek közepétől folyamatosan formálódó közösség olyan városi családokból tevődik össze, amelyek különböző okok miatt döntöttek úgy, hogy házat vásárolnak a faluban és szabadidejük egy részét a faluban töltik el. Közülük jónéhányan csak hétvégén időznek településen, mások egész nyáron át a faluban tartózkodnak.

2. Az újonnan, többnyire városokból érkezők a tér újrafelfedezését alternatív módon valósították meg, vagyis nem gazdasági eszközöket használtak fel tevékenységük során, hanem a termelési teret ún. "rekreációs" térré alakították át.

3. A Kisújbányán házat vagy telket vásároló családok sajátos világot próbáltak megteremteni, amelynek megragadásához, értelmezéséhez a muzealizáció fogalma nyújthat némi segítséget. A muzealizáció több szinten érhető tetten a településen, hiszen megkülönböztethetünk egymástól valamiféle egyéni és közösségi formát. Előbbit a családok saját üdülőjükben, lakóházukban valósítják meg, utóbbi viszont egy magasabb szinthez kötődik, a falut egészében érintő törekvésekkel kapcsolódik össze.

4. A városból érkező családok üdülőnek vásárolták meg a házakat. A családokat elsősorban a vidék felfedezése, a városi életből való menekülés motiválta. 30 esztendő alatt a településen sajátos közösség formálódott, amely mára már több mint üdülőként használt parasztházak halmazánál. Az új tulajdonosok többsége ugyan külön világot teremt saját portáján belül, ám ezt nagyon hasonló módon teszi.

A terepmunka során igyekeztem összegyűjteni minden számba vehető levéltári dokumentumot, amelyek jelentős mértékben megkönnyítették az időbeli határok kiszélesítését. A Baranya Megyei Levéltár Rét utcai részlegében a településre vonatkozó 18-19. századi adatokat nyilvántartó helytörténeti cédulakatalógust tekintettem át a közgyűlési jegyzőkönyvekkel együtt. A Király utcai épületben egy sajátos forrástípus szolgált nagyon sok információval, ami nem más, mint a községi krónika. A krónikaírás a Baranya Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának döntése nyomán 1972. január 1-jétől került bevezetésre a megye településein, így Kisújbányán is, ahol Gál Szeréna volt az első krónikaíró.

Megfelelő kritikával, illetve természetesen igen kiváló forrásként hasznosíthatóak az ún. községi krónikák, amelyek részletekbe menően rögzítik a korabeli viszonyokat és a bekövetkezett változásokat. Néhány alkalommal a településről a helyi, illetve az országos sajtótermékekben, napi-, illetve hetilapokban is jelentek meg írások, ami jelezi a média érdeklődésének fokozódását bizonyos időszakokban. Püspökszentlászló és Kisújbánya esetén az üdülőfaluvá alakulás folyamata, ténye az a momentum, ami különlegességként, egyfajta egzotikumként tűnhetett fel és példaként szolgálhatott az elnéptelenedő, kihaló falvak előtt. Az írásos források között kiemelkedő jelentőséget tulajdoníthatunk a faluban megjelenő Kisújbányai Hírmondónak, a Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány információs füzetének, amelynek első száma 2002. május 7-én látott napvilágot 50 példányban. A kuratórium által összeállított beköszöntőből láthatjuk, hogy a kiadvány megkerülhetetlen az elmúlt néhány esztendő tanulmányozása során, hiszen a szerkesztőket elsősorban az a cél vezérelte, hogy rendszeres időközönként tájékoztassák a helyben lakókat és a háztulajdonosokat a történésekről.

forrás: otka.hu
1 2

Hírlevél


ESEMÉNYNAPTÁR
« Előző év / hónap
Következő év / hónap »
Mai dátum

ESEMÉNYEK

KÖZELI ESEMÉNYEK

Kisujbanyamosolya.hu 2009 © Minden jog fenntartva!